Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde

 

Natuurgeneeskunde is een geneeswijze die gebruik maakt van natuurlijke middelen en behandelingen. Er wordt gewerkt vanuit een holistische visie. Dit houdt in dat men er vanuit gaat dat een dier een eenheid is die bestaat uit een fysiek, een mentaal en een emotioneel of energetisch deel die met elkaar verbonden zijn en die elkaar beïnvloeden.

Wanneer deze aspecten in evenwicht zijn, en het dier dus fysiek, mentaal en emotioneel in balans is, zal het dier in staat zijn om gezond te blijven en een eventuele besmetting of ziekte zelf te overwinnen. Dit heet het zelfherstellend of zelfgenezend vermogen van een dier. Dit zelfgenezend vermogen wordt beïnvloed door allerlei factoren, zowel vanuit het dier zelf als vanuit de omgeving. Voeding speelt hierin bijvoorbeeld een belangrijke rol maar ook afkomst, leefomgeving en leefomstandigheden zijn belangrijke factoren.

 

Bij natuurgeneeskunde wordt er daarom niet alleen naar de klacht gekeken, maar juist naar wat de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Hierbij worden alle aspecten van het dier meegenomen, zowel de fysieke, mentale als de emotionele aspecten en hun onderlinge samenhang. Tevens wordt er gekeken naar welke andere factoren een rol spelen, daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het karakter van het dier, zijn ziektegeschiedenis, leefomgeving en leefomstandigheden, relatie met de eigenaar, natuurlijke gedrag van de diersoort alsmede het gedrag van het individuele dier.

De behandeling die volgt uit het wegen van de verschillende factoren is zowel gericht op het aanpakken van de oorzaak als op het behandelen van de klacht. Soms blijkt dit laatste zelfs niet nodig te zijn omdat, wanneer de oorzaak weggenomen wordt, het dier zelf weer in staat is om de klacht te verhelpen of ziekte te overwinnen middels het zelfgenezend vermogen. Door het aanpakken van de oorzaak en het herstellen van het zelfgenezend vermogen wordt bovendien in veel gevallen voorkomen dat de klacht terugkomt.

 

Natuurgeneeskunde kan ingezet worden bij diverse klachten of problemen, zoals bij huidklachten en allergieën, klachten van de luchtwegen, de urinewegen of de spijsvertering maar ook bij hormonale klachten, ouderdomsklachten of bij gedrags- of bewegingsproblemen. Ook bij steeds terugkerende klachten kan met natuurgeneeskunde vaak een goed en langdurig resultaat behaald worden.

 

 

Daarnaast kan natuurgeneeskunde ook preventief ingezet worden, ter voorkoming van klachten. Hierbij kunt u denken aan bloesemremedies die uw dier mentaal ondersteunen en hem bijvoorbeeld helpen angsten te overwinnen of aan een inwendige reiniging om verontreinigende en ziekmakende stoffen af te voeren voordat zij het lichaam te zwaar belasten. Ook een voedingsadvies op maat, afgestemd op uw dier is mogelijk met behulp van een natuurgeneeskundige benadering. Tevens zijn er natuurlijke manieren om vlooien, teken en andere parasieten te weren. Met een jaarlijkse ‘check-up’ kunnen mogelijke klachten vaak vroegtijdig in kaart gebracht worden, en kan zo voorkomen worden dat uw dier ziek wordt.

 

Ook voor het dier op leeftijd kan natuurgeneeskunde nog heel wat doen. Zo kunnen etherische oliën verlichting geven bij stijve spieren en gewrichten en kan door de aanpassing van voeding en beweging, natuurgeneeskunde uw dier helpen om op een prettige manier oud worden. Zelfs wanneer uw dier ‘uitbehandeld’ is bij de reguliere dierenarts kan natuurgeneeskunde vaak nog wel iets voor uw dier betekenen, bijvoorbeeld door de resterende tijd draaglijker te maken.

 

Natuurgeneeskunde kan meestal goed naast, maar ook na een reguliere diergeneeskundige behandeling ingezet worden, als aanvullende en natuurlijke dierenzorg. Door een goede samenwerking tussen dierenarts en natuurgeneeskundige wordt het beste voor uw dier bereikt.

Het is nadrukkelijk geen vervanging van de dierenarts. Bij acute en levensbedreigende situaties is het altijd raadzaam eerst uw dierenarts te raadplegen.