Therapieën

Therapieën

 

Bij de behandeling van uw dier kan gebruik gemaakt worden van verschillende therapieën. Sommige therapieën werken meer fysiek terwijl anderen meer mentaal werken. Vaak ook zullen de ingezette therapieën op diverse fronten tegelijk werken. Zoals bij Tteam: deze soort ‘massage’ werkt op het fysieke lichaam door stimulatie van zenuwbanen en bloedvaten, mentaal doordat het dier zich meer bewust wordt van zijn lichaam en daardoor meer vertrouwen in zijn lichaam en zelfvertrouwen krijgt, en energetisch doordat het dier door de betere doorstroming van het lichaam ook emotioneel meer in balans komt.

 

De middelen die ingezet worden zijn vrijwel altijd natuurlijke middelen, bij voorkeur biologisch en ecologisch. De middelen hebben over het algemeen genomen geen bijwerkingen en belasten het systeem van het dier niet.

 

Een beschrijving van de verschillende therapieën vindt u hier door op een van onderstaande therapieën te klikken: