Tteam

Tteam

 

Tteam is een behandelmethode die bestaat uit oefeningen en aanrakingen, Ttouches genaamd.

Ttouches

Het geven van Ttouches lijkt wat op massage maar werkt anders. Ttouches zijn kleine cirkeltjes (1¼ rondje) die met de vingertoppen op de huid van het dier gemaakt worden. Hierbij wordt slechts lichte druk op de huid gegeven, ongeveer zoveel als u zelf op uw oogbol nog prettig zou vinden. Doordat de huid maar heel licht wordt aanraakt worden de zenuwuiteinden en bloedvaatjes in de huid gestimuleerd. Hierdoor ontstaat een betere doorbloeding en doorstroming van bloed, zenuwen en ‘energie’. Door deze Ttouches of aanrakingen wordt het dier zich bovendien meer bewust van zijn lichaam en gaat het a.h.w. meer ‘in het lijf zitten’. De Ttouches kunnen over het gehele lichaam van het dier gedaan worden maar het kan ook zinvol zijn om juist alleen op een deel te werken, bijvoorbeeld op een poot/been of over de rug naar de staart. Het werkt heel ontspannend voor het dier, bovendien versterkt de interactie de band tussen dier en eigenaar. Er wordt altijd van voor naar achter gewerkt om de doorstroming nog eens extra te bevorderen.

Soms moet een dier even wennen aan deze manier van aanraken, begin dan met het draaien van grotere rondjes die a.h.w. aan elkaar maakt worden als een soort krullen. Werk ook hierbij altijd van voor naar achteren en heel rustig, dan werkt het echt ontspannend.

 

Oefeningen

De Ttouches worden, zoals eerder gezegd, gecombineerd met eenvoudige oefeningen. Deze oefeningen versterken het lichaamsbewustzijn van het dier en leren het dier tevens zijn of haar bewegingen beter te coördineren en te controleren. Bovendien moeten eigenaar en dier hierbij goed samenwerken. Het gaat hierbij niet om snelheid zoals bij ‘behendigheid’ maar om concentratie, coördinatie en evenwicht. Er zijn geen ingewikkelde attributen nodig bij de oefeningen, vaak kunnen dingen in en om het huis dienst doen als oefenmateriaal. Zo kunt u m.b.v. 2 emmers en een bezem al een hindernisje maken waar u het dier rustig overheen laat stappen, dus niet springen. De oefeningen lijken eenvoudig maar ze zetten de dieren aan tot ‘nadenken’ hoe de hindernis te nemen en oplossingen te zoeken. Dit versterkt hun zelfvertrouwen.

 

Methode

Het doel van deze methode is om het dier fysiek, mentaal en emotioneel in balans te brengen. Wanneer het dier fysiek in onbalans is zal dit ook invloed hebben op de rest van het dier, mentaal en emotioneel. En andersom, als het mentaal of emotioneel niet goed gaat met het dier zal zich dat uiteindelijk ook in fysieke klachten uiten.

De ‘T’ die steeds genoemd wordt bij deze methode staat overigens voor ‘Tellington’ naar de bedenker van deze methode: Linda Tellington. Zij heeft ook ontdekt dat het effect van de Ttouches beïnvloed kan worden door verschillende handhoudingen en door de plaats op het lichaam waar de Ttouches gedaan worden. Ze heeft daarom verschillende ‘handgrepen’ ontwikkelt, zo is er de Ear-Ttouch, de Mouth-Ttouch en de Tail-Ttouch. Ook heeft zij enkele grepen genoemd naar de dieren waarmee zij gewerkt heeft, zoals de ‘Clouded Leopard-Ttouch’, Lama-Ttouch en de Python-lift.